Media

  Beschrijf deze pagina in één zin

  Hier komt een korte, inleidende paragraaf van 30 à 40 woorden die je bezoeker informeert over wat deze pagina inhoudt. Deze tekst is ook zeer belangrijk voor je vindbaarheid op zoekmachines.

  Aanvullende pensioenen: de 80%-grens

  Titel: Aanvullende pensioenen: de 80%-grens
  Auteur: Paul Van Eesbeeck
  Jaar: 2022
  ISBN: 9789491999338
  Volume: 300 blz.
  Uitgever: V&V Publishing
   

  De 80%-grens legt het maximaal pensioenkapitaal vast waarvoor een onderneming aanvullende pensioenbijdragen in de tweede pijler voor haar bedrijfsleiders en werknemers fiscaal kan inbrengen.

  De 80%-grens werd medio de jaren 80 ingevoerd en vertaalt zich in een wiskundige formule. Wiskundige formules worden vaak geassocieerd met exacte wetenschap, maar in de context van de 80%-grens is helaas niets minder waar. De 80%-grens is in de jaren 80 ‘blijven steken’ en werd eigenlijk nooit aangepast aan diverse ontwikkelingen die zich de voorbije 30 jaar hebben voorgedaan in de tweede pensioenpijler. De 80%-grens wordt op het terrein dan ook op uiteenlopende wijze toegepast. In een lijvig rapport uit 2020 heeft het Rekenhof trouwens gewezen op de grote complexiteit en de gebrekkige controleerbaarheid van de 80%-grens. Komt daarbij dat een aantal nochtans ingeburgerde rekenmethodes in verband met de 80%-grens sinds kort door de belastingadministratie in vraag worden gesteld.

  Deze gids wil, op basis van de wetteksten waar het kan en op basis van de geest van de 80%-grens en het gezond verstand waar het niet anders kan, concrete en werkbare rekenmethodes van de 80%-grens aanreiken of minstens een lans breken rond punten waar de wet en de richtlijnen van de belastingadministratie hiaten of incoherenties vertonen. Hierbij wordt de werking van de 80%-grens doorheen gans het boek geïllustreerd aan de hand van concrete cijfervoorbeelden.

  De jarenlange praktijkervaring van de auteur staat borg voor de kwaliteit van deze wegwijzer, die een stevige fiscaal-juridische onderbouw wil koppelen aan praktische bruikbaarheid. Een must-have die in de bibliotheek van geen enkele levensverzekerings- of pensioenprofessional, accountant of belastingconsulent mag ontbreken.

   
  Korte inhoud (300 blz.)
  • DE PENSIOENVEHIKELS VAN DE TWEEDE PIJLER IN KORT BESTEK
   • Collectieve pensioenplannen
   • IPT-verzekering
   • VAPZ
   • POZ
   • VAPW
   • Uitkeringsregels tweedepijlerpensioenen
  • DE 80%-GRENS VOOR ZELFSTANDIGE BEDRIJFSLEIDERS
   • Algemene werking van de 80%-grens
   • Rekenparameters van de 80%-grens
   • Backservicefinanciering
   • Specifieke aandachtspunten voor onderhandse pensioenbeloften
   • Sanctieregeling bij overschrijding van de 80%-grens
   • Andere aftrekvoorwaarden
  • DE 80%-GRENS IN HET POZ-STELSEL VOOR ZELFSTANDIGEN ZONDER VENNOOTSCHAP
  • DE 80%-GRENS VOOR WERKNEMERS
   • Enkele markante verschillen met de 80%-grens voor bedrijfsleiders
   • Rekenparameters van de 80%-grens
   • Sanctieregeling bij overschrijding van de 80%-grens
   • Andere aftrekvoorwaarden
  • DE ‘MASSARD-COËFFICIËNTEN’
  • DE 100%-GRENS INZAKE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSDEKKING

  Meer info over de auteur

  Samenwerken?

  Uiteraard kunnen we niet alles vertellen op onze website. Contacteer ons om samen te bekijken hoe we kunnen samenwerken.

  Heeft u interesse in onze diensten?

  Op onze website kunnen we natuurlijk niet alles vertellen. Als u interesse hebt om samen te werken met ons, of als u gewoon nieuwsgierig bent, neem dan zeker contact op. We kunnen heel snel samen inschatten hoe wij u vooruit kunnen helpen.