Media

  Beschrijf deze pagina in één zin

  Hier komt een korte, inleidende paragraaf van 30 à 40 woorden die je bezoeker informeert over wat deze pagina inhoudt. Deze tekst is ook zeer belangrijk voor je vindbaarheid op zoekmachines.

  Aanvullende pensioenen: fiscale actualia 2022 - 2023 - 2024

  Titel: Aanvullende pensioenen: fiscale actualia 2022 - 2023 - 2024
  Auteur: Paul Van Eesbeeck
  Jaar: 2023
  ISBN: 9789491999352
  Volume: 125 blz.
  Uitgever: V&V Publishing
   

  Sinds de publicatie van het boek over de 80%-grens in maart 2022, traden heel wat nieuwigheden op. Dit gebeurde nu eens via wetgevend ingrijpen, dan weer onder de vorm van circulaires van de belastingadministratie, of nog, vanuit de rechtspraak. Ook ter gelegenheid van belastingcontroles werden soms nieuwe denkpatronen en inzichten ontwikkeld, al dan niet aangestuurd door de centrale belastingadministratie. In 2022 rapporteerde de financiële pers trouwens dat de controle van de 80%-grens op de short list van de prioritaire controledomeinen van de belastingadministratie prijkt. De praktijk leert overigens dat de controles te velde van de 80%-grens sinds enkele jaren ook effectief worden aangescherpt.

  De tijd leek dan ook rijp om al die verdere ontwikkelingen in een nieuw werkstuk te bundelen, dat autonoom kan gelezen worden, maar dat ook de perfecte aanvulling vormt ter actualisering van het basiswerk over de 80%-grens dat in 2022 verscheen. 

  De jarenlange praktijkervaring van de auteur staat borg voor de kwaliteit van deze wegwijzer, die een stevige fiscaal-juridische onderbouw wil koppelen aan praktische bruikbaarheid. Een must-have die in de bibliotheek van geen enkele levensverzekerings- of pensioenprofessional, accountant of belastingconsulent mag ontbreken.

   
  Korte inhoud (125 blz.)
  • De 80%-grens in kort bestek
  • Verwacht pensioenkapitaal en onderschatte impact van de nieuwe transparantiewet op de 80%-grensberekening
  • Gaat de 20%-vuistregel ter forfaitaire raming van de winstdeling op de schop?
  • De nieuwe ramingsmethode van het wettelijk zelfstandigenpensioen anno 2022 en 2023 + de bijhorende 'doorschuifregeling van premie-excedenten' naar 2023 en zelfs latere jaren
  • Verrekening van aanvullende pensioenen uit het verleden in de 80%-grens in het licht van diverse prejudiciële vragen
  • Administratieve ommezwaai in de 80%-grensberekening bij split-pay-situaties
  • Mijmeringen over de achterhaalde omzettingscoëfficiënten van rente in kapitaal bij de berekening van de 80%-grens
  • Dubbele sanctie in afwezigheid van 'regelmatige en maandelijkse bezoldiging'?
  • Nieuwe ontwikkelingen inzake erfbelasting op tweedepijlerpensioenen bij het overlijden van de echtgenoot van de aangeslotene

  Meer info over de auteur

  Samenwerken?

  Uiteraard kunnen we niet alles vertellen op onze website. Contacteer ons om samen te bekijken hoe we kunnen samenwerken.

  Heeft u interesse in onze diensten?

  Op onze website kunnen we natuurlijk niet alles vertellen. Als u interesse hebt om samen te werken met ons, of als u gewoon nieuwsgierig bent, neem dan zeker contact op. We kunnen heel snel samen inschatten hoe wij u vooruit kunnen helpen.