Media

  Beschrijf deze pagina in één zin

  Hier komt een korte, inleidende paragraaf van 30 à 40 woorden die je bezoeker informeert over wat deze pagina inhoudt. Deze tekst is ook zeer belangrijk voor je vindbaarheid op zoekmachines.

  Beleggingsverzekeringen in tak 21 en tak 23 (volledig geactualiseerde nieuwe uitgave 2024)

  Titel: Beleggingsverzekeringen in tak 21 en tak 23
  Auteur: Paul Van Eesbeeck
  Jaar: 2024
  ISBN: 9789083435800
  Volume: 317 blz.
  Uitgever: V&V Publishing
   
  NIEUWE UITGAVE 2024
   
  De beleggingsverzekeringen zijn hooguit 30 jaar oud (of jong). Op korte tijd hebben ze een vaste plaats ingenomen in het bonte landschap van de spaar- en beleggingsproducten.
   
  Gaandeweg is het besef gegroeid dat een beleggingsverzekering de loutere beleggingsdimensie overstijgt en dat ze meer in haar mars heeft. Door haar eigenheid – of soms zelfs ‘eigenzinnigheid’ – kan de beleggingsverzekering op soms verrassende manier ingeschakeld worden in vermogens- en successieplanning, dit alles in een aantrekkelijk juridisch en fiscaal raamwerk.
   
  Gelet op haar veelzijdigheid, waar ze ook haar kracht uit put, heeft de beleggingsverzekering iets weg van een ‘Zwitsers zakmes inzake vermogensstructurering’. Dit boek wil dan ook de verschillende dimensies van de beleggingsverzekering belichten en die aan de hand van praktijkvoorbeelden ook zo aanschouwelijk mogelijk maken.
   
  De jarenlange praktijkervaring van de auteur staat borg voor de kwaliteit van deze wegwijzer, die een stevige fiscaal-juridische onderbouw wil koppelen aan praktische bruikbaarheid. Een must-have die in de bibliotheek van geen enkele levensverzekeringsprofessional, notaris of estate planner mag ontbreken.
   
  Een greep uit de inhoud (317 blz.)
  • De beleggingsverzekering als spaar- en beleggingsvehikel
   • Beleggingsverzekeringen van tak 21
   • Beleggingsverzekeringen van tak 23
   • Beleggingsverzekeringen van tak 44
   • Beleggingsverzekeringen en jaarlijkse taks op effectenrekeningen
   • Fiscale positionering van beleggingsverzekeringen t.o.v. andere beleggingsinstrumenten
   • Tweekamp: tak 21 versus tak 23-obligatiefonds
   • Toenemende transparantie en grensoverschrijdende uitwisseling van financiële gegevens
  • De beleggingsverzekering als instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning: de bouwstenen
   • Wie zijn de partijen bij een levensverzekering en wat zijn hun rechten?
   • De beleggingsverzekering als 'derdenbeding'
   • De begunstigingsclausule
   • Beleggingsverzekeringen en inbreng van schenkingen
   • Beleggingsverzekeringen en bescherming van de reservataire erfgenamen
   • Beleggingsverzekeringen en slapende tegoeden
   • Beleggingsverzekeringen en huwgemeenschap
   • Beleggingsverzekeringen en schuldeisers van de verzekeringnemer
   • De overdracht van de rechten van de verzekeringnemer
   • Beleggingsverzekeringen en niet ontvoogde minderjarigen
   • De ongevallenverzekering: enkele addertjes
  • Successie- en schenkingsrechten op beleggingsverzekeringen
   • Basisregels inzake toepassing van successierechten op levensverzekeringen
   • Specifieke regels voor echtgenoten met gemeenschap van goederen
   • Belastbare grondslag bij tak 23-verzekeringen
   • De erfgenamen zijn niet langer mede-aansprakelijk voor de voldoening van de successierechten
   • Toepassing van bevrijdende schenkingsrechten op levensverzekeringen
  • De levensverzekering als instrument voor vermogensoverdracht en successie-planning: enkele toepassingen
   • Een beding ten gunste van zichzelf biedt perspectieven voor overlijdensrisicoverzekeringen, maar niet meteen voor beleggingsverzekeringen
   • De successierechtenverzekering
   • Generatiesprong en uitvlakking van de progressiviteit van het erfbelastingbarema via beleggingsverzekeringen
   • De beleggingsverzekering als instrument voor uitgestelde en gemoduleerde vermogensoverdracht aan de volgende generatie
   • Schenking met conventionele terugkeer en/of last van periodieke uitkering gekanaliseerd door een beleggingsverzekering
   • De verzekeringsgift
   • Beleggingsverzekeringen en burgerlijke maatschap
   • Beleggingsverzekeringen met twee verzekeringnemers

   

  Meer info over de auteur

   

  Samenwerken?

  Uiteraard kunnen we niet alles vertellen op onze website. Contacteer ons om samen te bekijken hoe we kunnen samenwerken.

  Heeft u interesse in onze diensten?

  Op onze website kunnen we natuurlijk niet alles vertellen. Als u interesse hebt om samen te werken met ons, of als u gewoon nieuwsgierig bent, neem dan zeker contact op. We kunnen heel snel samen inschatten hoe wij u vooruit kunnen helpen.