Media

  Beschrijf deze pagina in één zin

  Hier komt een korte, inleidende paragraaf van 30 à 40 woorden die je bezoeker informeert over wat deze pagina inhoudt. Deze tekst is ook zeer belangrijk voor je vindbaarheid op zoekmachines.

  Beleggingsverzekering in tak 21 en tak 23 (uitgave 2019)

  Titel: Beleggingsverzekeringen in tak 21 en tak 23
  Auteur: Paul Van Eesbeeck
  Jaar: 2019
  ISBN: 9789491999239
  Volume: 290 blz.
  Uitgever: V&V Publishing
   
  UITGAVE 2019
   
  De beleggingsverzekeringen zijn hooguit een kwarteeuw oud (of jong). Op korte tijd hebben ze een vaste stek gevonden in het bonte landschap van de spaar- en beleggingsproducten. In de beginjaren werd vooral de aantrekkelijke roerende fiscaliteit van de beleggingsverzekering in de verf gezet.
   
  Gaandeweg is het besef gegroeid dat een beleggingsverzekering de loutere beleggingsdimensie overstijgt en dat ze meer in haar mars heeft. Door haar eigenheid - of soms zelfs 'eigenzinnigheid' - kan de beleggingsverzekering zich ontpoppen tot een aantrekkelijk instrument inzake vermogensoverdracht en in het zog ook inzake successieplanning, nu eens op autonome wijze, dan weer als kanaliseringsinstrument van voorwaarden, lasten en modaliteiten die gekoppeld zijn aan schenkingen.
   
  Gelet op haar veelzijdigheid, waar ze ook haar kracht uit put, heeft de beleggingsverzekering dan ook iets weg van een Zwitsers zakmes inzake vermogensstructurering in de meest brede zin. Dit boek wil de beleggingsverzekering in haar verschillende dimensies belichten en die aan de hand van praktijkvoorbeelden ook zo aanschouwelijk mogelijk maken.
   
  De jarenlange praktijkervaring van de auteur staat borg voor de kwaliteit van deze wegwijzer, die een stevige juridische onderbouw wil koppelen aan praktische bruikbaarheid. Een must-have die in de bibliotheek van geen enkele levensverzekeringsprofessional, notaris of estate planner mag ontbreken.
   
  Een greep uit de inhoud (290 blz.)
  • De beleggingsverzekering als spaar- en beleggingsvehikel
   • Beleggingsverzekeringen van tak 21
   • Beleggingsverzekeringen van tak 23
   • Beleggingsverzekeringen van tak 44
   • Geprogrammeerde afkopen: afkoopwaarden of renten?
   • Fiscale positionering van beleggingsverzekeringen t.o.v. andere beleggingsinstrumenten
   • Tweekamp: tak 21 versus tak 23-obligatiefonds
   • Toenemende transparantie en grensoverschrijdende uitwisseling van financiële gegevens
  • De beleggingsverzekering als instrument voor vermogensoverdracht en successie-planning: de bouwstenen
   • Wie zijn de partijen bij een levensverzekering en wat zijn hun rechten?
   • De beleggingsverzekering als 'derdenbeding'
   • De begunstigingsclausule
   • Beleggingsverzekeringen en inbreng van schenkingen
   • Beleggingsverzekeringen en bescherming van de reservataire erfgenamen
   • Beleggingsverzekeringen en slapende tegoeden
   • Beleggingsverzekeringen en huwgemeenschap
   • Beleggingsverzekeringen en schuldeisers van de verzekeringnemer
   • De overdracht van de rechten van de verzekeringnemer
   • Beleggingsverzekeringen en niet ontvoogde minderjarigen
   • De ongevallenverzekering: enkele addertjes
  • Successie- en schenkingsrechten op beleggingsverzekeringen
   • Basisregels inzake toepassing van successierechten op levensverzekeringen
   • Specifieke regels voor echtgenoten met gemeenschap van goederen
   • Belastbare grondslag bij tak 23-verzekeringen
   • De erfgenamen zijn niet langer mede-aansprakelijk voor de voldoening van de successierechten
   • Toepassing van bevrijdende schenkingsrechten op levensverzekeringen
  • De levensverzekering als instrument voor vermogensoverdracht en successie-planning: enkele toepassingen
   • Een beding ten gunste van zichzelf biedt perspectieven voor overlijdensrisicoverzekeringen, maar niet meteen voor beleggingsverzekeringen
   • De successierechtenverzekering
   • Generatiesprong en uitvlakking van de progressiviteit van het erfbelastingbarema via beleggingsverzekeringen
   • De beleggingsverzekering als instrument voor uitgestelde en gemoduleerde vermogensoverdracht aan de volgende generatie
   • Schenking met conventionele terugkeer en/of last van periodieke uitkering gekanaliseerd door een beleggingsverzekering
   • De verzekeringsgift
   • Beleggingsverzekeringen en burgerlijke maatschap
   • Beleggingsverzekeringen met twee verzekeringnemers
  Meer info over de auteur

  Samenwerken?

  Uiteraard kunnen we niet alles vertellen op onze website. Contacteer ons om samen te bekijken hoe we kunnen samenwerken.

  Heeft u interesse in onze diensten?

  Op onze website kunnen we natuurlijk niet alles vertellen. Als u interesse hebt om samen te werken met ons, of als u gewoon nieuwsgierig bent, neem dan zeker contact op. We kunnen heel snel samen inschatten hoe wij u vooruit kunnen helpen.