Media

  Beschrijf deze pagina in één zin

  Hier komt een korte, inleidende paragraaf van 30 à 40 woorden die je bezoeker informeert over wat deze pagina inhoudt. Deze tekst is ook zeer belangrijk voor je vindbaarheid op zoekmachines.

  De begunstigingsclausule in een levensverzekering

  Titel: De begunstigingsclausule in een levensverzekering
  Auteur: Paul Van Eesbeeck
  Jaar:2017
  ISBN:9789491999192
  Volume:129 p.
  Uitgever:V&V Publishing

  De levensverzekering is krachtig in haar veelzijdigheid: zij is niet alleen een voorzorgs- en pensioeninstrument, zij profileert zich ook als spaar- en beleggingsproduct, zij wordt ingeschakeld in successieplanning, en kan ten slotte ook de terugbetaling van leningen waarborgen. De levensverzekering is dus een soort 'Zwitsers zakmes' inzake vermogensstructurering in de brede zin.
  Waar de levensverzekering ook voor mag dienen, steevast wordt er iemand aangeduid als begunstigde van de verzekeringsprestatie. De begunstigingsclausule is dan ook een belangrijk raderwerk van de levensverzekering. Zij geeft ook kracht aan de levensverzekering, die zich kan ontpoppen tot een (alternatief) testament.

  Soms maakt men er zich in de praktijk wat te makkelijk van af door een paar voorgedrukte checkboxes in het verzekeringsvoorstel aan te vinken. De begunstigingsclausule moet echter sporen met de wil, de gezinstoestand en de vermogenstoestand van de verzekeringnemer(s) en vergt dus maatwerk. Hierbij moet men ook oog hebben voor het feit dat de begunstigingsclausule wordt gestuurd door het verzekeringsrecht, dat soms danig afwijkt van wat het burgerlijk recht voorschrijft. Het wettelijk kader rond de begunstigingsclausule zou dan ook tot de basiskennis moeten behoren van elke practicus die omgaat met levensverzekeringen. Dit boek wil in dit verband de do's-and-don'ts in kaart brengen, kapstokken aanreiken en die ook aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreren.

  De jarenlange praktijkervaring van de auteur staat borg voor de kwaliteit van deze wegwijzer, die een stevige juridische onderbouw wil koppelen aan praktische bruikbaarheid. Een must-have die in de bibliotheek van geen enkele levensverzekeringsprofessional, notaris of estate planner mag ontbreken.

  Een greep uit de inhoud (129 blz.)
  • DEEL I - Inleiding
  • DEEL II - De basiselementen van de begunstigingsclausule en diens werking
   • De aanduiding en de herroeping van de begunstigde zijn een exclusief recht van de verzekeringnemer
   • Cascade van begunstigden
   • Schriftelijk bewijs
   • Uitgedrukte wil, veronderstelde wil, wilsgebrek en discrepantie tussen de begunstigingsclausule en een (later) testament
   • Generieke of nominatieve begunstigingsclausule
   • Meerdere begunstigden in gelijke rang
   • Enkele ‘klassiekers’ inzake de begunstigingsclausule
   • Aanvaarding van de begunstiging
  • DEEL III - Specifieke thema’s
   • Levensverzekeringen met twee verzekeringnemers
   • Begunstigingsclausule: wat bij handelingsonbekwaamheid?
   • Erfrechtelijke versus verzekeringsrechtelijke onwaardigheid
   • Levensverzekering en slapende tegoeden
   • Levensverzekering en inbreng van schenkingen
   • Levensverzekering en bescherming van de reservataire erfgenamen
   • Kan de echtgenoot zomaar genegeerd worden?
   • Aandachtspunten bij tweedepijlerpensioenen
   • Fiscale bepalingen in de derde pensioenpijler
   • Uitkering aan een begunstigde woonachtig buiten de Europese Economische Ruimte
   • Ongevallenverzekering: enkele addertjes
   • De overdracht van de rechten van de verzekeringnemer
  • DEEL IV - De begunstigingsclausule vergt aandacht
  Meer info over de auteur

  Samenwerken?

  Uiteraard kunnen we niet alles vertellen op onze website. Contacteer ons om samen te bekijken hoe we kunnen samenwerken.

  Heeft u interesse in onze diensten?

  Op onze website kunnen we natuurlijk niet alles vertellen. Als u interesse hebt om samen te werken met ons, of als u gewoon nieuwsgierig bent, neem dan zeker contact op. We kunnen heel snel samen inschatten hoe wij u vooruit kunnen helpen.