Media

  Beschrijf deze pagina in één zin

  Hier komt een korte, inleidende paragraaf van 30 à 40 woorden die je bezoeker informeert over wat deze pagina inhoudt. Deze tekst is ook zeer belangrijk voor je vindbaarheid op zoekmachines.

  Vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler

  Titel: Vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler
  Auteur: Paul Van Eesbeeck
  Jaar: 2020
  ISBN: 9789491999284
  Volume: 173 p.
  Uitgever: V&V Publishing

  Vastgoedverwerving in het algemeen en de verwerving van de gezinswoning in het bijzonder zijn ergens een alternatieve vorm van aanvullende pensioenopbouw, in die zin dat het feit eigenaar te zijn van zijn woning de toekomstige gepensioneerde een huurlast laat uitsparen, terwijl de gepensioneerde eigenaar van andere panden hier zelfs huurinkomsten uit kan puren.

  De afbrokkeling of zelfs opheffing van de woonbonus en, meer specifiek voor bedrijfsleiders, de fiscale ontrading van vruchtgebruikconstructies met de vennootschap, hebben de zoektocht naar alternatieve vastgoedfinancieringstechnieken aangewakkerd. Dit boek verkent de mogelijkheden die de pensioenvehikels van de tweede pijler in dit verband aanreiken, via de technieken van het voorschot en de aanwending van het pensioenplan tot waarborg of wedersamenstelling van een lening.

  De vastgoeddimensie van de tweede pensioenpijler kan echter niet los gezien worden van de 'klassieke' vastgoedfiscaliteit, die er de sokkel van vormt en er erg innig mee verweven is. Daarom wordt in een breed inleidend hoofdstuk nader ingegaan op de recente ontwikkelingen op het vlak van de woonfiscaliteit in de drie gewesten van het land, alsook op de fiscale behandeling van andersoortige onroerende goederen. De nodige aandacht gaat hierbij ook uit naar het stelsel van het langetermijnsparen, dat een revival kent, alsook naar de schuldsaldoverzekering.

  De jarenlange praktijkervaring van de auteur staat borg voor de kwaliteit van deze wegwijzer, die een stevige juridische onderbouw wil koppelen aan praktische bruikbaarheid. Een must-have die in de bibliotheek van geen enkele levensverzekerings-, pensioen- of kredietprofessional, notaris of vermogensplanner mag ontbreken.

  Een greep uit de inhoud (173 blz.)
  • DE 'KLASSIEKE' VASTGOEDFISCALITEIT
   • Hertekening van de Vlaamse woonbonus in 2016 ('geïntegreerde' woonbonus) en afschaffing van de Vlaamse woonbonus in 2020
   • Invoering van de Waalse chèque habitat in 2016
   • Afschaffing van de Brusselse woonbonus in 2017
   • Fiscaliteit van de andere onroerende goederen dan de gezinswoning
   • Vruchtgebruikconstructies met de vennootschap onder vuur
  • DE PENSIOENVEHIKELS VAN DE TWEEDE PIJLER IN KORT BESTEK
   • Groeps- en IPT-verzekering
   • VAPZ
   • POZ
   • VAPW
   • Nieuwe uitkeringsregels tweede pijler
  • VASTGOEDFINANCIERING VIA DE TWEEDE PENSIOENPIJLER
   • Welke vastgoedverrichtingen komen in aanmerking?
   • Quid vruchtgebruik?
   • Aanwending van het pensioenkapitaal tot wedersamenstelling van een bulletkrediet
   • Intrestbetalend, intrestkapitaliserend en intrestvrij voorschot
   • Verpanding van de overlijdensdekking
   • Toepassingen
    • de gezinswoning
    • tweede verblijf (in België en in het buitenland)
    • opbrengsteigendommen
    • ongebouwde onroerende goederen
    • pandwissel met hypotheekoverdracht
    • herfinancieringsleningen
   • Aandachtspunten voor werknemers
  Meer info over de auteur

  Samenwerken?

  Uiteraard kunnen we niet alles vertellen op onze website. Contacteer ons om samen te bekijken hoe we kunnen samenwerken.

  Heeft u interesse in onze diensten?

  Op onze website kunnen we natuurlijk niet alles vertellen. Als u interesse hebt om samen te werken met ons, of als u gewoon nieuwsgierig bent, neem dan zeker contact op. We kunnen heel snel samen inschatten hoe wij u vooruit kunnen helpen.